Széchenyi2020

ÉMO 7

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7.

Üdvözöljük az „Észak- Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektinformációk


Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00081
A szerződött támogatás összege: 9 972 240 172 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 88.416845 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.03.01.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország:

  • Bátonyterenye szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Boldog szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Dunakeszi szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Heréd szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Jobbágyi szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Verseg szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Hatvan szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Salgótarján szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Telki szennyvízelvezetési agglomeráció

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.
Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.
Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és nincs hatása az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra.

A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Bátonyterenye szennyvízelvezetési agglomeráció

A projekt megvalósításának helye Bátonyterenye Városi Önkormányzatának közigazgatási területe.

A Bátonyterenye központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz.táblázatában szerepel és Bátonyterenye csatornahálózat bővítése feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

A projekt Bátonyterenye település szennyvízcsatornázásának bővítése, korszerűsítése által nem érint védett természeti és kulturális értékeket.

Fejlesztési célok:

Mind a Bátonyterenyei szennyvíz agglomerációban, mind Bátonyterenye városában döntően elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózat üzemel. Ezt egészíti ki néhány esetben a nyomott szennyvízelvezetés, ahol a házi szennyvíz beemelők kollektor nyomócsövekre kötve juttatják el a lokálisan mélyebben elhelyezkedő ingatlanok szennyvizeit a gravitációs gyűjtőkbe.

A belvárosban kiépült csatornahálózat a biogén korrózió és az építéskori kivitelezési hibák miatt rendkívül rossz állapotban van. Több esetben előfordult a csatornák összeomlása, ami súlyos havária helyzetet, hetekig tartó üzemzavart és a tömbházak veszélyeztetését eredményezte. A koncepció nélkül elhelyezett gravitációs hálózat jelentős részben a tömbházak közötti parkokban, járdák alatt épült meg, célgéppel nehezen vagy egyáltalán nem megközelíthető.

A Bátonyterenye-Mátra lakótelep és a szennyvíz főgyűjtő közötti betoncsatorna az 1970-es években épített NÁ 30 b csatorna, mely erősen korrodált és több száz méter hosszban a városi vízmű telep – talajvíz kutak – hatásterületén, azok közelében halad. Ezzel a jelenleg hatályos vízbázis védelmi előírásokat figyelembe véve a csatorna állapota kockázatot jelent a vízbázisra.

A főgyűjtő az 1950-es időszakban épült, a város fejlődését, a megnövekedett szennyvízmennyiségeket nem követte.

A beruházás célja, hogy Bátonyterenye településen a település egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózat kiépítése révén csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége.

Bátonyterenye településen a vízellátás kiépítettsége belterületen 100 % -osnak tekinthető, míg a szennyvízelvezetés és tisztítás csak részben megoldott. A városi lakóingatlanok 99 %-a részére biztosított a szennyvízelvezetés és a tisztítás. Ezért további cél a közműellátottság kiegyenlítettségének kialakítása, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljes belterületen történő kiépítése. A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a település gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába:

Csatornahálózat bővítése

Fejlesztési cél:

1. A jelen beruházás célja egyrészt a város még csatornázatlan településrészén (szatelit településrész), élő állandó lakónépesség részére a közüzemi szennyvízelvezetés létesítményeinek megvalósítása, a releváns szolgáltatás biztosítása.

2. Másrészt a meglévő szennyvízcsatorna hálózati rendszer optimalizálizációja, illetve szükséges rekonstrukciójának elvégzése.

A beruházás helyszínei:

Bátonyterenye-Szúpatak településrész szennyvízelvezetése, gravitációs csatornahálózat kiépítése:
A projekt keretén belül 53 (Szúpatak) +144 (Bátonyterenye) db új bekötés kiépítése történik.

Események


Lakossági fórum

×
modal image