RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Bátonyterenye Város Önkormányzata

Projekt címe: Társadalmi együttműködést segítő komplex programok Bátonyterenyén

Pályázati azonosító: TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00003

Támogatás összege: 202 924 300

Támogatási intenzitás: 100 %

Projekt záró időpontja:2020.12.29.Támogatási szerződés száma: 

Konzorciumi partner: Bátonyterenye Városi Szociális és Gyerekjóléti Központ

 

A projekt célja:Bátonyterenye leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A pályázatban megvalósított tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

 

Tevékenységek

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése

céljából:

  1. közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása

 

B) Folyamatos szociális munka megteremtése:

a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás

szolgáltatás;

b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos

felülvizsgálata;

c) szociális munkások a felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége

d) szociális munkások szupervíziója

 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:

a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség

kialakítása, fejlesztése: munkaerő-piaci beilleszkedést segítő képzés:

b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport

elhelyezkedésének segítése érdekében;

munkáltatói konferencia és állásbörze, mely egyrészt a foglalkoztatók és a

c) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei,

 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás

fejlesztésére:

a) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a

b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok.

 

E) Törekvés az egészség fejlesztésére:

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);

b) mentálhigiénés előadássorozat

 

F) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;

 

TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00003 Rendezvények

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: EFOP-1.4.2-16-2016-00025

Projekt címe: Integrált térségi gyermekprogramok Bátonyterenye Járásban

Kedvezményezett: Bátonyterenye Város Önkormányzata

 

A projekt átfogó célja: a 2007-2013 közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése az alábbiakban megfogalmazott specifikus célok elérésével:

 

  • a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése körükben, a Biztos Kezdet szemlélet - az első életévek fontossága, minél korábbi beavatkozás, a fejlődési hátrányok felismerése, kezelése, ledolgozása, nélkülözés okozta problémák kezelése, gyermekkel-szülővel való közös munka, partneri együttműködés a szülőkkel, szakemberekkel, helyi közösséggel  - elmélyítése, elterjesztése,
  • az alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése,
  • egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, melynek keretében az egészségi állapot javítása, tinédzserszülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése,
  • a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos helyzetű területeken,
  • a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása,
  • szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: iskolapszichológus, szociális munkás, gyógytornász, fejlesztő pedagógus),
  • cselekvőképes helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése.

 

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközökszolgálják, mint az innovatív módszerek kidolgozása helyi szakemberek bevonásával, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok átadása, célcsoport számára szolgáltatások és képzések nyújtása, szabadidős és fejlesztő programok megvalósítása, civil kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése.

A fejlesztéseket folyamatosan nyomon követi és segíti az EFOP 1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt konstrukció, mely szakmai és módszertani támogatást nyújt.

 

A Bátonyterenyei járásban a társadalmi kirekesztődés és szegénység elleni küzdelemre, a járás területén élők körében a szegénység és kirekesztődés kockázatának kitett személyek számának csökkentésére, valamint a gyerekszegénységgel és kirekesztődéssel érintett családok társadalmi- közösségi hátrányainak mérséklésére irányuló EFOP 1.4.2-16-2016-00025 „Integrált térségi gyermekprogramok Bátonyterenye Járásban” című pályázat keretében működő Gyerekesély Bizottság Krízisalapot hozott létre.

Krízistámogatás adható jövedelem és vagyoni helyzetétől függetlenül minden olyan személynek, aki saját hibáján kívül a maga, illetve gyermeke egészségét, létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül és annak megoldására saját erejéből képtelen, egyéb forrás nem áll rendelkezésre, illetve környezete segítségével sem képes a krízis megoldására. 

A Krízisalap felhasználási szabályzata és az igényléséhez szükséges formanyomtatvány a hivatkozásokon érhető el az érdeklődök számára.

Közreműködését előre is köszönjük!

 

 

Megjelent a TOP-2.1.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívás, amelynek célja, hogy infrastruktúra-fejlesztésekkel javítsa a települések általános környezeti állapotát, segítse a település fenntartható fejlődési pályára állítását. A pályázat keretében elnyerhető támogatást a kérdőívben szereplő helyszín fejlesztésére szeretnénk fordítani.
Annak érdekében, hogy a támogatás felhasználása a lehető legjobban megfeleljen a városban élők igényeinek, kérjük, töltse ki az alábbi kérdőívet.

 

Ugrás a kérdőívre

Alkategóriák

Projektek

Archívum

Eseménynaptár

loader

 

 

 

 
 

 

Közvilágítási hibabejelentő

Bátonyterenye Város

Közvilágítási hibabejelentés:

Telefonszám: +36 80-980-071

(éjjel-nappal hívható - üzenetrögzítő)

 

e-mail cím: hibabejelentes@grep.lighting

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com