összeállította: Bocsok Józsefné koordinátor

Előzmények :

Bátonyterenye város Önkormányzata sikeresen pályázott a törökországi Giresun városával , Comenius Régió program megvalósítására.  A  két település önkormányzatának, iskoláinak és civil szervezeteinek bevonásával dolgoz ki módszereket, tréningeket a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítására , illetve a nemi sztereotípiák megszüntetésére .Ebben a programban a hazai jó tapasztalatokra építve,  segíthetjük a tradicionális török társadalmi szemlélet átalakítását, megosztva a bevont partnerekkel /tanárokkal, hivatali dolgozókkal és civil szervezetek munkatársaival / a legjobb gyakorlatokat.

A közös munkát az Európai Unió LLP programja támogatja, lehetővé téve a kölcsönösen szervezett tanulmányutak megvalósítását, és szűkebb pátriánk Bátonyterenye és térségének megismerését a résztvevők számára.

A projekt témái :

Minden oktatási rendszer reprodukálja a társadalmi és kulturális környezetet, a problémákkal egyetemben. Ebben az aspektusban az iskola továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik a nemi sztereotípiák „feltörésében „a nemi esélyegyenlőség biztosításában. A tanároknak kulcsszerepe van ebben a társadalmi folyamatban, hiszen érzékeny életkorban találkoznak a diákokkal, a fiúkkal és a lányokkal. A tanulási folyamatot közvetlenül kapcsolatba hozhatják az esélyegyenlőség kérdéseivel, rámutatva diákjaik nemüktől független képességeire. a tanári viselkedés, a verbális és non-verbális nyelv, a tankönyvek, formális vagy rejtett tanterv és a tanulási folyamat szervezése támogatja - akaratlanul is- a nemek közötti egyenlőtlenség kialakítását. Az egyenlő hozzáférés és a diákok tanulási lehetőségeinek egyenlő biztosítása, ugyanakkor nemükből adódó különbségek figyelembevétele nagyon fontos.

A tanárok, akik részben felelősek a folyamatos társadalmi normák közvetítéséért és a nemi sztereotípiák csökkentéséért elengedhetetlen, hogy megfelelő képzést kapjanak annak érdekében, hogy felismerjék ezeket, és növeljék a nemek közötti egyenlőséget.

 Ebben a projektben a nemek közötti egyenlőség képzést úgy kell értelmezni, nem csak a nemi alapú diszkrimináció megszüntetése a cél, hanem a tapasztalatok, nézetek és meglévő stereotip szemlélet átalakítása a női és a férfi tanárok iskolai gyakorlatában.

Célul tűztük ki a diákok, elsősorban a lányok segítését is az önérvényesítő technikák megismertetésével. A projekt célja egy olyan képzési modell kidolgozása a tanárok számára, amely  a saját nemi tudatosságot  és érzékenységét fokozza, majd ezzel segíthetik tanulóik esélyegyenlőségének megvalósítását a felnőtt életük során is.

Ezen segédletben az együttműködés során összegyűjtött tapasztalatokat és jó gyakorlatokat kívánjuk bemutatni, hogy segítse Önt mindennapi nevelő, oktató munkájában.

Egy kis elmélet a gender fogalom értelmezéséről :

Szex és gender:

 E két fogalom kapcsán egy alapvető különbséget fontos tisztáznunk a jobb megértés érdekében. Tömören és egyszerűen fogalmazva a szex a nők és férfiak biológiai jellemzőire vonatkozik. A Gender fogalma viszont társadalmilag és kulturálisan meghatározott. Ebből az következik, hogy a gender (társadalmi nem) más-más kultúrákban és társadalmakban eltérően értelmezhetők, és ezek az eltérő felfogások az adott társadalomban elfogadott történelmi, filozófiai, társadalmi és kulturális feltételekből, hagyományokból következnek. A folyamat, ahogy a gender (társadalmi nem) társadalmilag, kulturálisan (történelmileg és filozófiailag, stb.) kialakul, jól illusztrálható, ha megfigyeljük azokat az egyes nemektől, a nőktől és a férfiaktól elvárt szerepeket, amelyeket e szerepek szerint kell eljátszaniuk az adott társadalomban, kultúrában. A biológiai nemmel ellentétben, amely velünk születik, a társadalmi nem arra az elsajátított és személyesített érzésre vonatkozik, hogy férfiak vagyunk, nők vagyunk, esetleg mindkettő vagy egyik sem. Ez utóbbit tehát azok a különféle társadalmi, politikai, kulturális, vallási, stb. tényezők alakítják, amelyek az adott társadalmi csoportban, környezetben uralkodnak.

Comenius Régiós partnerünk : Giresun /TR

Törökországban 8 év általános iskolai tanulás kötelező, 6-tól 14 éves korig, 2 szakaszban 4+4 évben. A középiskola 3 illetve 4 éves, vannak állami illetve magániskolák is, ám a gyerekek többsége, 95%-a, az állami oktatásban tanul. Léteznek általános középiskolák és specializált szakközépiskolák. A középiskolai oktatás után lehetőség van felsőoktatási intézményben a továbbtanulásra. Minden egyetemre és főiskolára központi felvételi rendszer van, amelynek keretében a felvehető helyekre teljesítményüknek megfelelően osztják be a vizsgát sikeresen letevő tanulókat. Minden iskolában van un „tanácsadó „ akihez bármilyen személyes problémával is fordulhatnak a tanulók. Mindenkiről minden tanulmányi eredményt központilag tartanak számon. Igazán érdekes volt az a gyakorlat, hogy évente 20 órát hiányozhat a tanuló, ennek letelte után azonban a család felkeresése után, akár rendőri segítséget is kér az iskola, azért, hogy járjon iskolába a gyerek. Nagyon jó volt látni az egyenruhás diákokat, akik szó nélkül helyezték el mobiljaikat a számukra biztosított rekeszekben az oktatás kezdetén. Természetesen sem alkoholfogyasztás sem dohányzás nem engedélyezett a számukra, és ezt be is tartják.

Számunkra azonban nagyon furcsa volt a tanárnők alárendelt helyzete, hiszen nem találkoztunk női igazgatóval, és kiderült nem is nagyon lehetséges a tanárnők számára letenni azt a vizsgát ami után igazgatók lehetnének. A jelenlegi konzervatív országvezetés a 3 gyermekes családokat preferálja, adókedvezményekkel, így a közel 75 milliós népességű ország legnagyobb gondja az állandó iskolai férőhelybővítés.

A projekt menedzsmentje

 

A magyar partner helyzete gender megközelítésben :

A magyar nők általában véve képzettebbek mint a férfiak, és nem kell diszkriminatív jogi korlátozásokkal szemebe nézniük . Ennek ellenére a nemek közötti szakadék jelentős mind a politikai életben, mind a munkahelyeken. A legnagyobb cégek vezetőségeiben a nők aránya mindössze 12 százalék a 20 százalékos uniós átlaggal szemben. A női törvényhozók aránya 10 százalék, ami az EU legalacsonyabb aránya. Ráadásul a nők és férfiak fizetése közötti szakadék 2009 és 2012 között nőtt, így a nők függése is a férfiaktól. Városunk képviselőtestületében egyetlen hölgy van. Ezek alapján  érdemes azzal is foglalkoznunk, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a kisgyermekes édesanyáknak, ha dolgozni szeretnének. Hazánkban az anyáknak – korábbi munkaviszonyuk függvényében – a gyermek két éves koráig jár gyermekgondozási díj, a gyermek három éves koráig pedig gyermekgondozási segély vehető igénybe. Ezzel szemben az édesapáknak pusztán öt nap apasági szabadság áll rendelkezésükre. Noha a törvény nem állítja, hogy ők nem vehetik igénybe az anya helyett a gyermeknevelési támogatásokat, legtöbbször a férfiak keresnek többet, így ha ők maradnak otthon, a családot anyagi veszteség éri.

Tehát minden életkorban jelen van a gender probléma, hogyan javíthatjuk a helyzetet az oktatással ?

Egy érdekes momentum a nemi esélyegyenlőség kialakítása, hiszen hazánkban is beidegződött a „lányos „ illetve „fiús „ szakmák fogalma, amely a pályaválasztást is befolyásolhatja. A hátrányos helyzetű rétegek, elsősorban a nők munkaerőpiaci esélyeit növelni kell. A küzdelmet egyrészt a pályaorientáció korai szakaszaiban szükséges elkezdeni, lebontva a női – és férfi – pályaválasztással kapcsolatos sztereotip társadalmi elvárásokat az oktatás minden szintjén, és elősegítve, hogy a nők nagyobb arányban vegyenek részt a ma még jellemzően férfiak által választott képzésekben. Igen érdekesek voltak más hasonló témájú projektjeink megoldásai, külön kurzusokon segítettek a nemileg hátrányos helyzetű csoportoknak /és itt nemcsak a nőket, hanem mássággal élőket is értették / abban, hogy elfogadják helyzetüket azonosuljanak ezzel, megértsék és elfogadják a különbségeket /családtagok, barátok is / és az álláskeresésben hatásosan tudjanak önmaguk mellett érvelni.

Számunkra igen érdekes tapasztalat, hogy elsősorban a tanárokat kell képezni ezen a területen, hiszen a női és férfi gondolkozás, viselkedés a kamaszkorban erősödik meg, és sokszor csonka családok esetén az iskolának kulcsszerepe van ebben. Nagyon sok játékos gyakorlatot és projektet ismertünk meg, amelyek segítik ezt a területet.

Lássunk tehát hasznosítható módszereket !

1.      Szociálpszichológiai megközelítés

Ha szociálpszichológiai szempontból vizsgáljuk a nemek közti különbséget,akkor egészen a születés pillanatáig kell visszanyúlnunk, hiszen a nemi jellegzetességeket  a szülő és a család már akkortól kezdik nevelni a gyerekekbe. Már közvetlenül a születés után a kislányok rózsaszínő ruhát kapnak, a kisfiúk pedig a sötétebb, kék színűt.A lányoknak babákat vesznek, a kisfiúknak pedig játékautót. Ezek a jellegzetes tényezők a kultúra által folyamatosan formálódnak. Kialakult az emberekben hosszú évtizedek során, hogy hogyan kell egy nőnek és egy férfinak viselkednie, tehát sémáink, sztereotípiáink vannak ezzel kapcsolatban, melyek megdönthetetlenek.

Hogyan tudatosíthajuk ezt a fajta beidegződést magunkban ?

1.Erre jó feladat a baba játék:

Kulcsfogalmak : sztereotípiák, nevelés, lány, fiú, szülő

Eszközigény : babafotó, ruhák, játékok képei prospektusokból, olló, ragasztó, nagy méretű papírlap az eredménynek

·         A kivágott mindenféle színű ruhácskákkal fel kell öltöztetni a babát, majd elmagyarázni miért ilyen színűeket kapott :

·         Kivágott játékokkal is el lehet ezt játszani

Megbeszéljük az eredményeket és azok hatásait.

·         A szereotípia fogalma, hatása

·         A család szerepe a gender témában

·         A korai nevelés hatása és módszerei

2.      A családi munkamegosztás:

„A család, mint intézmény nem egyszerű tükörfelület, átszűri, és saját logikájába illeszti a

történeti-társadalmi változásokat, miközben maga is folyamatosan alakul és alkalmazkodik.”

Boreczky Ágnes

Feltételezett helyzet amit vizsgálunk, orvos apa, óvonő feleség 2 gyermek /fiú és lány / nagymama és nagypapa velük él.

Ki és milyen mértékben vesz részt a háztartási munkában és miért ?

Kulcsfogalmak: család, beidegződés, hagyomány, munkamegosztás, női , férfi szerep a családban

Eszközigény : táblázat csoportmunkában végezhető , majd magyarázat, és vita

Munka

Családtagok

 

Feleség

Férj

Lánygyermek

Fiúgyermek

Nagymama

Nagypapa

Fõzés

 

 

 

 

 

 

Takarítás

 

 

 

 

 

 

Bevásárlás

 

 

 

 

 

 

Mosogatás

 

 

 

 

 

 

Gépi mosás

 

 

 

 

 

 

Kertgondozás

 

 

 

 

 

 

Arány (%):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       A nő szerepe a családi döntéshozatalban: hasonló feladat ennek megvitatása:

 

Döntési terület

Feleség

Férj

Közösen

Anyagiak kezelése

 

 

 

Mezõgazdasági beruházások

 

 

 

Gépjármû-vásárlás

 

 

 

Lakással kapcsolatos beruházások

 

 

 

Bútorvásárlás, bútorozás

 

 

 

Hûtõ-, tv-vásárlás

 

 

 

Kisebb háztartási gépek vásárlása

 

 

 

Ruhavásárlás

 

 

 

Gyermekek továbbtanulása

 

 

 

Mit egyen a család

 

 

 

Arány (%):

 

 

 

4.       Pályaorientációra is felhasználható gyakorlatok:

 

·         Közös főzés:

kirándulás, vagy akát iskolai körülmények között is megoldható feladat, kisiskoláskortól /felügyelettel-felnőttkorig / A munkamegosztás lehetővé teszi az együttműködés és a kompromisszumkézség fejlesztését egy közös cél érdekében : finom ebéd készüljön ,amit közösen fogyasztanak el. Itt nincs fiú-lány munka, mindenki azt csinálja amit a főszakács mond.

A török és magyar tanárok is nagyon élvezték ezt a közös feladatot.

Kulcsfogalmak : munkamegosztás, kompromisszum, egyenlőség

Eszközigény : főzéshez szükséges alapanyagok, helyszín / konyha vagy szabadtér

·         Csere-bere :

Iskolánk projektje volt, amikor az un „fiús „ szakmákat tanuló fiúk –asztalosok -és a „lányos szakmákat” tanuló lányok - szőnyegszövők – munkahelyet cseréltek, egy egész gyakorlati foglalkozási napra. Szakoktatók segítségével valamilyen a szakmába vágó egyszerű feladatot hajtottak végre / szőttes, illetve virágtartó készítése /. A nap végén összegezték tapasztalataikat, mi volt érdekes és nehéz a kapott munkálatokban ?

Kulcsfogalmak: sztereotítiák, érdeklődési kör, egyenlőség

5.       Kövesd a női példát- lányok a tudományos pályán:

A tudományos pályafutások választása tekintetében a nők szignifikánsan alulreprezentáltak egész Európában. Az új diplomások 59%-a nő, azonban a PhD fokozattal rendelkezőknek már csak a 46%-a, a kutatóknak a 33%-a, a felsőoktatásban dolgozó tudományos munkatársaknak a 20%-a, illetve az egyetemek (vagy egyéb hasonló intézmények) vezetőinek mindössze a 11%-a kerül ki a nők közül.

A női és férfi szakemberek közötti szakadék a műszaki tudományok és az IKT területén még nagyobb – 1 000 felsőfokú végzettségű nő közül csupán 29 rendelkezik a számítástechnikához kapcsolódó diplomával, és ebből a 29-ből becslések szerint csak négy tölt be majd közvetlenül az IKT-hoz kapcsolódó foglalkozást. A gyáriparhoz és a mérnöki tudományokhoz kapcsolódó területeken végzett diplomásoknak mindössze 27%-a nő.

Noha a családok központi szerepet játszanak a gyerekek és a fiatalok személyiségfejlődésében és döntéseik tekintetében, az iskolák és a tanárok – különösen a természettudományok, ( technológia, műszaki tudományok és matematika) tantárgyakat tanító tanárok – rengeteget tehetnek a nemi sztereotípiák leküzdése érdekében, illetve azért, hogy megnövekedjen mind a lányok, mind a fiúk saját jövőjükre vonatkozó döntési szabadsága. Sikeres központi elemeként pozitív példaképeket mutattunk be a lányoknak. A kampányhoz több tudósnő is hozzájárult azzal, hogy a tanulmányaikról és a szakmai pályafutásukról meséltek a lányoknak, továbbá arról, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézniük. A Lányok Napja rendezvény igen fontos , amelynek keretében különböző szervezetek meghívják a lányokat a telephelyükre egy tanulmányi látogatásra, illetve a szervezet vezetőségének női tagjaival, valamint a technikai munkatársakkal való találkozásra, ez által lehetőséget nyújtva nekik különböző pályaválasztási lehetőségek megismerésére.

6.       Lépegetős játék a társadalmi különbségek érzékeltetésére

6.A feladathoz szükséges:

− „szereplők” (néhány önként jelentkező a csoportból)

− résztvevő megfigyelők (a csoport többi tagja)

− tréner

A feladathoz különböző szerepeket, élethelyzeteket állítunk össze, amelyek jól tükrözik a társadalom rétegzettségét, a társadalmi különbségeket. E szerepek rövid meghatározásában legyenek benne a következők: az elképzelt személy életkora, neme, iskolai végzettsége, beosztása, a gyerekeinek száma, a lakóhelyük, és ha nem egyértelmű ezekből, az anyagi helyzete. „Gyerek szereplőket” is tudunk ilyen módon „kitalálni”, esetükben a szülői háttér és a testvérek száma nagyon fontos.

Néhány példa:

− 35 éves szakmunkás  férfi vagyok, Budapesten élek.

− 60 éves írni, olvasni alig tudó roma asszony vagyok.

− Gyesről visszatérő középfokú végzettségű háromgyerekes anyuka vagyok, akinek megszűnt közben a munkahelye, most próbálok elhelyezkedni.

8 éves fiú vagyok, egy tanyán élek a szüleimmel és 3 testvéremmel.

− Középiskolás lány vagyok, a megyeszékhely kéttannyelvű iskolájába járok, szüleim ügyvédek.

A játék menete:

A résztvevők közül néhányan kapnak egy-egy ilyen szerepet, amelyet csöndben elolvasnak (nem osztják meg az információt senkivel), és a szerepnek megfelelően fognak reagálni a tréner utasításaira. A többiek megfigyelik a „szereplőket” és megpróbálják kitalálni, hogy kinek mi jellemezheti életét, hol helyezkedik el a társadalmi ranglétrán stb. A tréner állításokat sorol fel, és a „szereplők” akkor léphetnek mindig egy lépést előre, ha az állítás rájuk (az elképzelt szerepükre) vonatkozóan igaz.

Az állítások a mindennapi élettel kapcsolatosak és az elképzelt szereplők élethelyzeteire is reagálhatnak. Néhány példa:

− résztveszek otthonom szépítésében

− havonta egyszer színházba vagy moziba mehetek

− nem okoz gondot, hogy az egészséges élelmiszereket vásároljam meg, akkor is ha azok drágábbak

A példák értelemszerűen csak pozitívak lehetnek, hiszen az „előrelépésekből” így alakulnak ki a társadalmi különbségek.

Projektek

Archívum

Eseménynaptár

loader

 

 

 

 
 

 

Közvilágítási hibabejelentő

Bátonyterenye Város

Közvilágítási hibabejelentés:

Telefonszám: +36 80-980-071

(éjjel-nappal hívható - üzenetrögzítő)

 

e-mail cím: hibabejelentes@grep.lighting

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com